NHU CẦU VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG BIẾT TIẾNG NHẬT TĂNG MẠNH

XU HƯỚNG ĐẦU TƯ NHẬT BẢN

Thống kê cho thấy, hiện nay có khoảng 1.900 DN Nhật Bản đang đầu tư vào Việt Nam. Năm 2018, có khoảng 290.000 người Việt đang cư trú tại Nhật Bản, trong đó có tới 80.000 du học sinh, tăng gấp 3 lần so với năm 2017. Với quy mô dân số sắp đạt 100 triệu dân, Việt Nam đang trở thành thị trường tiêu thụ vô cùng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong đó có Nhật Bản. Như vậy, sự giao lưu về văn hóa, lao động… sẽ mở ra triển vọng hợp tác kinh tế- xã hội ngày càng phát triển giữa h