Chương trình hợp tác giữa Ban lãnh đạo trường Cao đẳng ngoại ngữ - công nghệ Việt Nam với các đối tác Đức.